A.S.F.L.

„Your life matters: STOP smoking!”

Localizare: Craiova, Dolj

Obiectiv: Scopul proiectul a fost creşterea  gradului de conştientizare a tinerilor implicaţi şi a comunităţii noastre asupra efectelor nocive ale fumatului prin activităţi non – formale care au avut loc la Craiova timp de 10 zile: 15.09.2012 – 26.09.2012.

Proiectul a tratat o problemă foarte controversată a secolului 21: efectele negative ale fumatului asupra sănătăţii noastre şi a mediului. La activitățile proiectului s-au angrenat 45 de participanţi din 9 ţări europene: România, Franţa, Italia, Letonia, Cipru, Polonia, Malta, Spania şi Portugalia. Aceștia au luat parte la ateliere de lucru şi prezentări pe această temă.

Activităţile au fost  bazate pe educaţia non-formală, prin metode precum: prezentări vizuale, lucrul în grup, discuţii de grup şi brainstorming, jocuri de rol şi piese de teatru, vizite de studiu, studii de caz, dezbateri de grup, vizite culturale şi excursii, practicarea de sporturi cu scop educativ, angajarea în activităţi de voluntariat şi conştientizare etc.

Parteneri:Convenţia Organizaţiilor Studenţeşti, Universitatea din Craiova, prin Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională, Primăria Craiova şi Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj.

Proiectul a fost finanțat din fonduri acordate de către Comisia Europeană prin programul Tineret în Acțiune.